Dzialalnosc gospodarcza z dofinansowaniem

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w niskich obiektach, kiedy natomiast w prawdziwych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref wysokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w formie modułów i powszechnie dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i uroda biegnąca zgodnie spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na różnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że stronę spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we całych obiektach użyteczności publicznej, a celem ich instalacji jest skierowanie pracowników do bezpiecznego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Z tegoż powodu powinny stanowić dobra widoczne, a w świetle ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary również wysoka sprawność, duża odporność tudzież wielka wartość luminacji.