Gazowe srodki gasnicze

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma zły ciężar właściwy i w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Vivese Senso Duo Shampoo

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kieruje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno żyć kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej wydajne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana jedynie w niniejszych pomieszczeniach, co do jakich posiada się pewność, że nie trwają w nich mieszkańcy. Z wskazówki na zdrowe ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić niekorzystna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.