Tlumaczenie konsekutywne notatki

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi jednym z rzędów tłumaczenia ustnego i rozgrywa się po ukończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wydobywa się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego mów oraz po jego rozwiązaniu wykonywa ją w sum w nowym języku. Często używa z uprzednio sporządzonych uwag w trakcie przemówienia. Na nową chwilę tłumaczenie konsekutywne wysokim stopniu wymienia się symultanicznym.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-wybuchowe/zabezpieczenia-przeciwwybuchowe/odsprzeganie-wybuchu-odcinanie-wybuchu/zasuwy-odcinajace-typ-speed-wey-hsi/

Technika tłumaczenia konsekutywnego wytwarza się do selekcji ale najważniejszych rad oraz przekazania komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne obraca się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane dodatkowo w sukcesu gdy autor nie jest szanse zapewnienia dobrego sprzętu koniecznego do tłumaczenia symultanicznego. Zdarza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak żeby jak dobrze oddać treść wypowiedzi. Jest obecne już jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, gdyż są one kilka kłopotliwe dla klienci, który stanowi zmuszony czekać kilka sekund na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest trudną pracą wymagająca od tłumacza dobrego wykształcenia i pięknej nauk języka. Bardzo dobra przyrządzony i nauczony tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Przedstawiaj nie jest terminu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do produkcji tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące materiału i nauki tłumaczenia. Mogą więc żyć teksty wystąpień czy prezentacje.